Hướng dẫn

Bước 1:

Đăng ký Email xác thực tài khoản tại Hành chính một cửa.

Bước 2:

Chọn mẫu biểu đăng ký tại Trang chủ để thực hiện yêu cầu.

Bước 3:

Kiểm tra Email để được hướng dẫn cụ thể các bước tiếp theo.

Bước 4:

Nhận kết quả tại địa chỉ thông báo trong email đăng ký.

© 2021 Bản quyền thuộc về Trung tâm CNTT - Trường Đại học Công nghệ GTVT